Рекламации

Откако курирската служба ќе ви ја достави пратката, ве молиме проверете го производот и доколку на него има видливи оштетувања (пукнато стакло-пластика, гребаница) или производот не е во согласност со вашата нарачка, ве молиме да не побарате телефонски на бројот 075/-971-111 или да ни испратите емаил со свои податоци (име, презиме и телефон) на адресата info@homelight.mk и да ги наведете причините поради кои сакате да направите замена/враќање на пакетот.

Рекламациите за физички оштетен производ се прифаќаат најмногу до 24 часа од приемот на пратката.

Ве молиме да не контактирате најдоцна во рок од 24 часа од приемот на пратката. Нашите оператори ќе ве известат за понатамошната постапка, во најкраток можен рок. Замената на производот може да ја направите во договор со нашите оператори. Производот кој се менува ни го испраќате преку брза пошта, на свој трошок. По приемот на производот проверуваме дали производот е оштетен, а потоа ви испраќаме соодветна замена. Доколку на купениот производ се појават недостатоци во смисла на одредбите од Законот за заштита на потрошувачи, Ве молиме постапете на начин дефиниран со правилникот за рекламации на потрошувачи за роба купена преку интернет продавница, кој заедно со пополнет рекламационен лист треба да го пратите на адресата info@homelight.mk