ВРАЌАЊЕ И РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

 

По извршената испорака нема можност да се откаже купениот производ и да се сторнира платениот износ освен во случаи кога корисникот има право да го откаже купувaњето врз основа на императивните одредби на Законот за заштита на потрошувачите.

Доколку Купувачот се определи за плаќање на услугите/и или производите со платежна картичка, постои можност од прекин на интернет конекцијата во моментот на плаќање. Доколку барањето за плаќање е регистрирано од страна Хоум Лајт, Купувачот добива е-маил порака или СМС со извештај за статусот на извршената уплата т.е. нотификација за тоа дали извршената трансакција е успешна или неуспешна. Доколку Купувачот добие е-пошта или СМС потврда за успешно извршено плаќање, а не го добие производот во предвидениот рок, во тој случај Купувачот може да достави приговор во било која продавница на Хоум Лајт или на info@homelight.mk .

Купувачот е должен во прилог на приговорот да достави и доказ за потврдена уплата и/или извод од банката за извршена трансакција. На сите кориснички рекламации и поплаки, Хоум Лајт ќе одговори во законски предвидениот рок од 15 дена.


Напомена: Производите што се во секцијата/категоријата OUTLET се изложбени производи и истите може да имаат мали оштетувања или минимална дисфункционалност. Истите OUTLET производи се без гаранција на телата со интегриран ЛЕД. 
Замена и рефундација на OUTLET производи: За производите што се веќе на акција во OUTLET секцијата, рефундација на средства и замена на производ, не е возмоможна.